Voľný čas

Pre obľúbencov turistiky a cykloturistiky sú vzdialenejšie Javorníky skvelým oddychom, tak ako aj prechádzka po kúpeľnom lesoparku. Okrem toho je celá oblasť Javorníkov známa ako hubárska oblasť s bohatým výskytom viacerých druhov húb. Priehrada na južnom konci Javorníkov s možnosťou plavby výletnou loďou je zasa zaujímavá pre vodných športovcov alebo rybárov, a určite každého poteší aj prítomnosť soľnej jaskyne.

- Púchov - plavba loďou, archeologické múzeum, múzeum kolies
- Považská Bystrica - zrúcaniny Považského hradu
- Trenčín - Trenčiansky hrad
- Žilina

plavba loďou